Siapa yg salah

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Siapa yg salah

enexxc
Aku enexxc!,,, lhir di jkarta 1993.. Sekarang aku di jawatengah di sau kota kecil.dulu aku tinggal di jakarta sampai sd kls 3 km di tingal ayah pergi ngak jelas kemana., trus pindah ke jawa. Di jawa aku hanya hidu berdua dngan ibuku..hidup serba kekurangan sudah menjadi kebiasaan kami..smp kls 2 aku terpaksa keluar sekolah akibat ekonomi yg sangat lemah.ibuku haya seorang janda.dan ngak mampu biyayain sekolah ..terpaksa aku kerja ,sampai sekarang aku kerja baru pagi tadi pnyesalan yg salah bembuat rintiha ,dan menteskan airmata, dimana teman2 ku yg dulu separmainan kini udah pad kuliah,,terpelajar berpendidikan .,ngak kaya aku yg bermasadepan suram., jika aku menyesal lantas siapa yg aku salahkan,,,nasip,,yg melanda sepaerti kiamat yg berkepanjangan